Charakterystyka Anieli Dulskiej - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Do licznych wymienionych już wad Dulskiej można zaliczyć również zamiłowanie do plotkarstwa. Można powiedzieć, że jest to jej największa pasja. Godzinami może obgadywać z Juliasiewiczową swoich lokatorów oraz znajomych z miasta. Najbardziej oburzały ją niemoralne zachowania ludzi, chociaż sama była daleka pod tym względem od ideału.

Ponadto Dulska była skrajnie samolubna, nietolerancyjna, a nade wszystko zacofana. O poziomie jej inteligencji mogą świadczyć chociażby braki w słownictwie. Aniela kilkakrotnie w zabawny sposób przekręcała niektóre wyrazy: „Ona na złość się wyciąga i zaraz potem z konduktorem secesja” czy „Jak tak dalej pójdzie to będę musiała w lecie jechać do Karlsbadu i tam sztrudel pić!”. Jednak należy pamiętać, że utwór Zapolskiej to tragikomedia, a nie komedia.

Postać Dulskiej posłużyła autorce jako pewnego typu karykatura całego stanu drobnomieszczańskiego. Wymową utworu jest otwarta krytyka ludzi pokroju Anieli. Jak pisze Irena Nowacka:
„Jawne akcenty publicystyczne zawarte w dramacie każą nam czytać «Moralność... » jako oskarżenie; ważne jest jednak, iż skierowane jest ono nie tyle przeciwko konkretnej postaci czy nawet postawie, ale raczej – przeciw środowisku, społeczeństwu, które takie postawy kształtuje i akceptuje”.


Oznacz znajomych, którym może się przydać

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 - 


  Dowiedz się więcej
1  Tragikomedia - wyjaśnienie pojęcia
2  Czas, miejsce akcji, budowa utworu
3  Język, komizm Moralności pani DulskiejKomentarze
artykuł / utwór: Charakterystyka Anieli Dulskiej    Tagi: