Tragikomedia - wyjaśnienie pojęcia - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Tragikomedia obejmuje utwory łączące elementy tragedii i komedii. Idea gatunku znana była już w starożytności (rozważania w Poetyce Arystotelesa, niektóre tragedie Eurypidesa mające pomyślne zakończenie, np. Ifigenia w Taurydzie); nazwa pochodzi od Plauta, który posłużył się nią jako określeniem własnego utworu. Poetyka nowożytnej tragikomedii ukształtowała się w renesansie, nawiązywała zarówno do tradycji antycznych, jak i do różnorodnych gatunków teatru ludowego. Pierwszym twórcą był Włoch G. Cinthio (XVI w.), nawiązywał on do starożytnych; jednak prawodawcą gatunku był G. B. Guarini jako twórca dramatu pasterskiego, w którym połączył elementy tragedii i sielanki. W Hiszpanii t. pisał Lope de Vega, we Francji w XVII w. m.in. Molière (Mizantrop, Świętoszek), w Anglii elżbietańskiej tworzył je Szekspir (Troilus i Kresyda), w klasycyzmie nie była zbyt popularna (brak czystości gatunkowej), teoretycznie rozprawiał o niej Lessing, dawał też literackie realizacje, uprawiali ją też m.in L. von Tieck, H. von Kleist. Romantycy uwypuklili współistnienie składników kontrastowych (patosu i komizmu, retoryki i potoczności). Później dramat ten uprawiali też m.in H. Ibsen, G. Hauptmann, B. Shaw, T. Wilder, F. Dürrenmatt. Inna nazwa: komikotragedia

Oznacz znajomych, którym może się przydać
  Dowiedz się więcej
1  Czas, miejsce akcji, budowa utworu
2  Charakterystyka Anieli Dulskiej
3  Krytyka mieszczaństwaKomentarze
artykuł / utwór: Tragikomedia - wyjaśnienie pojęcia    Tagi: